English Germany Swedish

En modern transportpartner

Möllers Åkeri är ett internationellt inriktat, modernt speditionsföretag, strategiskt välbeläget i Höganäs, Sydsverige. När det gäller utlandstrafik har vi flera decenniers erfarenheter av Tysklandstrafik.

 

Vi kör daglig linjetrafik till och från Ruhrområdet. Vi trafikerar även Benelux-länderna, Frankrike, Schweiz och Italien. Vi står för miljöanpassade transporter med Euro VI Euro VI-klassade fordon samt ett systematiskt säkerhets- och kvalitetstänkande, som vi hela tiden tillämpar i den dagliga verksamheten.

 

Vid vår anläggning i Höganäs förfogar vi över omlastningsterminal och egen verkstad.