English Germany Swedish

Maximalt miljöanpassade motorer enligt Euro VI

Möllers Åkeri har en välskött, modern och miljöanpassad lastbilsflotta som förnyas kontinuerligt.

 

Huvuddelen av lastbilsflottan är Euro VI-klassade, den för närvarande absolut högsta miljöklassningen som representerar den senaste tekniken för minimala utsläpp.

 

Möllers Åkeri kommer även fortsättningsvis att satsa på den senaste miljötekniken. På så sätt kan vi och våra kunder leva i trygg förvissning om att vi gör vad som är möjligt för att reducera skadlig miljöpåverkan till ett minimum.